Trọng Âm P2

32 câu 40 phút

Trạng thái:

Chúc các bạn đạt kết quả cao trong bài KT! 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hien Tran

Hien Tran

HẠNG

2

Số điểm 96.88%

Thời gian làm 00:02:16

Hien Tran

Hien Tran

HẠNG

1

Số điểm 96.88%

Thời gian làm 00:02:16

Hien Tran

Hien Tran

HẠNG

3

Số điểm 96.88%

Thời gian làm 00:02:16

 • 04

  Hien Tran

  Số điểm: 96.88%

  Thời gian làm: 00:02:16

 • 05

  Hien Tran

  Số điểm: 90.63%

  Thời gian làm: 00:02:06

 • 06

  Hien Tran

  Số điểm: 90.63%

  Thời gian làm: 00:02:06

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan