TRỌNG ÂM P2

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:29:40

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:29:40

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:29:40

 • 04

  Nguyễn Thị Phương

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:29:40

 • 05

  Cày Rank Thuê

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:03:42

 • 06

  Cày Rank Thuê

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:03:42

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan