Trọng Âm P1

32 câu 40 phút

Trạng thái:

Chúc các em đạt kết quả cao trong bài test!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vương Quí Hào

Vương Quí Hào

HẠNG

2

Số điểm 81.25%

Thời gian làm 00:06:23

Vương Quí Hào

Vương Quí Hào

HẠNG

1

Số điểm 81.25%

Thời gian làm 00:06:23

Vương Quí Hào

Vương Quí Hào

HẠNG

3

Số điểm 81.25%

Thời gian làm 00:06:23

 • 04

  Vương Quí Hào

  Số điểm: 81.25%

  Thời gian làm: 00:06:23

 • 05

  Huỳnh Mỹ Tiên

  Số điểm: 71.88%

  Thời gian làm: 00:19:30

 • 06

  Phạm Hải Ni

  Số điểm: 68.75%

  Thời gian làm: 00:01:50

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan