TRỌNG ÂM P1

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mạc Ngọc

Mạc Ngọc

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:00:55

Mạc Ngọc

Mạc Ngọc

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:00:55

Mạc Ngọc

Mạc Ngọc

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:00:55

 • 04

  Mạc Ngọc

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:00:55

 • 05

  Bùi Mạnh Hùng

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:09:35

 • 06

  Bùi Ngọc Mai

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:22:08

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan