TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP THÌ 2

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Giúp học sinh THCS-THPT củng cố kiến thức về 12 thì trong Tiếng Anh

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Quang Thành

Ngô Quang Thành

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:04

Ngô Quang Thành

Ngô Quang Thành

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:04

Ngô Quang Thành

Ngô Quang Thành

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:04

 • 04

  Ngô Quang Thành

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:04

 • 05

  Ngô Nam

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:39

 • 06

  Ngô Trúc

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:03:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan