TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP THÌ 1

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Giúp học sinh THCS_THPT ôn tập tổng hợp về 12 thì trong Tiếng Anh môt cách thống nhất và toàn diện

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Quang Thành

Ngô Quang Thành

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:04

Ngô Quang Thành

Ngô Quang Thành

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:04

Ngô Quang Thành

Ngô Quang Thành

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:04

 • 04

  Ngô Quang Thành

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:04

 • 05

  Cày Rank Thuê

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:07:04

 • 06

  Cày Rank Thuê

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:07:04

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan