Trắc nghiệm Tiếng Anh: Thì Hiện tại đơn

15 câu 15 phút

Trạng thái:

Bài tập trắc nghiệm về thì Hiện tại đơn, phù hợp với những người bắt đầu học Tiếng Anh, học sinh cấp Tiểu học, THCS, THPT và ôn thi Tốt nghiệp,Đại học.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Phượng

Ngô Phượng

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:16

Ngô Phượng

Ngô Phượng

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:16

Ngô Phượng

Ngô Phượng

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:16

 • 04

  Ngô Phượng

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:16

 • 05

  Ngô Phong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:17

 • 06

  Ngô Phong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:17

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan