TRẮC NGHIỆM THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

15 câu 15 phút

Trạng thái:

Cung cấp kiến thức cơ bản về Thì Qúa khứ tiếp diễn cho học sinh THCS,THPT và ôn thi THPT QG 2019

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Thi

Trần Thi

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:03

Trần Thi

Trần Thi

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:03

Trần Thi

Trần Thi

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:03

 • 04

  Trần Thi

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:03

 • 05

  Bạchh Nhânn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:09

 • 06

  Bạchh Nhânn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:09

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan