TRẮC NGHIỆM THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

15 câu 15 phút

Trạng thái:

Củng cố kiến thức về cách sử dụng của thì Qúa khứ đơn cho các bạn học sinh THCS và THPT

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Ngọc Diễm Hương

Nguyễn Ngọc Diễm Hương

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:01

Lê Thị Thục Quỳnh

Lê Thị Thục Quỳnh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:50

Ngô Trúc

Ngô Trúc

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:36

 • 04

  Ngô Trúc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:36

 • 05

  Ngô Trúc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:36

 • 06

  Ngô Trúc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:36

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan