Trắc nghiệm thì Hiện tại tiếp diễn

10 câu 10 phút

Trạng thái:

Củng cố kiến thức về thì Hiện tại tiếp diễn cho học sinh Tiểu hoc, THCS và THPT môn Tiếng Anh

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Thùy Linh

Nguyễn Thị Thùy Linh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:26

Lê Thị Thục Quỳnh

Lê Thị Thục Quỳnh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:20

Mạc Đình Bảo Ngọc

Mạc Đình Bảo Ngọc

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:27

 • 04

  Mạc Đình Bảo Ngọc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:27

 • 05

  Mạc Đình Bảo Ngọc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:27

 • 06

  Mạc Đình Bảo Ngọc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:27

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan