Trắc nghiệm thì Hiện tại tiếp diễn

10 câu 10 phút

Trạng thái:

Củng cố kiến thức về thì Hiện tại tiếp diễn cho học sinh Tiểu hoc, THCS và THPT môn Tiếng Anh

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bee

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Thùy Linh

Nguyễn Thị Thùy Linh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Lê Thị Thục Quỳnh

Lê Thị Thục Quỳnh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Mạc Đình Bảo Ngọc

Mạc Đình Bảo Ngọc

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Mạc Đình Bảo Ngọc

  Số điểm: 100%

 • 05

  Mạc Đình Bảo Ngọc

  Số điểm: 100%

 • 06

  Mạc Đình Bảo Ngọc

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan