Trắc nghiệm thì Hiện tại đơn 2

10 câu 10 phút

Trạng thái:

Ôn tập kiến thức về thì Hiện tại đơn trong Tiếng Anh đối với học sinh Tiểu học,THCS và THPT.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bee

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Phong

Ngô Phong

HẠNG

2

Số điểm 100%

Lê Thị Thục Quỳnh

Lê Thị Thục Quỳnh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Ngô Phong

Ngô Phong

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Ngô Phong

  Số điểm: 100%

 • 05

  Ngô Phong

  Số điểm: 100%

 • 06

  Ngô Phong

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan