TRẮC NGHIỆM QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

15 câu 15 phút

Trạng thái:

Ôn tập và nâng cao kiến thức về thì Qúa khứ hoàn thành trong Tiếng Anh

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bee

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

ngọc hoàng

ngọc hoàng

HẠNG

2

Số điểm 100%

ngọc hoàng

ngọc hoàng

HẠNG

1

Số điểm 100%

ngọc hoàng

ngọc hoàng

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  ngọc hoàng

  Số điểm: 100%

 • 05

  Ngô Trúc

  Số điểm: 100%

 • 06

  Ngô Trúc

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan