To V_Ving 7

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Trúc

Ngô Trúc

HẠNG

2

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:03:44

Ngô Trúc

Ngô Trúc

HẠNG

1

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:03:44

Ngô Trúc

Ngô Trúc

HẠNG

3

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:03:44

 • 04

  Ngô Trúc

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:03:44

 • 05

  Trang Lưu

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:12:06

 • 06

  Trang Lưu

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:12:06

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan