Tiếng Anh lớp 5 Unit 11 P1

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lucas

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

ZALO QUYÊN

ZALO QUYÊN

HẠNG

2

Số điểm 70%

Thời gian làm 18

bai tap hoc sinh

bai tap hoc sinh

HẠNG

1

Số điểm 75%

Thời gian làm 96

Trịnh Minh

Trịnh Minh

HẠNG

3

Số điểm 65%

Thời gian làm 22

 • 04

  Hoa Hồng

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 34 phút

 • 05

  Hoa Hồng

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 39 phút

 • 06

  Hoa Hồng

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 44 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan