TIẾNG ANH 9 THI HỌC KÌ I ĐỀ 3

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bee

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thị Ngọc Anh

Lê Thị Ngọc Anh

HẠNG

2

Số điểm 85%

Tùng

Tùng

HẠNG

1

Số điểm 95%

Trần Lâm Trí Đức lớp 9a2

Trần Lâm Trí Đức lớp 9a2

HẠNG

3

Số điểm 85%

 • 04

  Trúc Ly

  Số điểm: 80%

 • 05

  Trúc Ly

  Số điểm: 80%

 • 06

  Trúc Ly

  Số điểm: 80%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan