TIẾNG ANH 9 THI HỌC KÌ I ĐỀ 3

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trúc Ly

Trúc Ly

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:07:43

Lê Thị Ngọc Anh

Lê Thị Ngọc Anh

HẠNG

1

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:03:34

Trúc Ly

Trúc Ly

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:07:43

 • 04

  Trúc Ly

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:07:43

 • 05

  Trúc Ly

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:07:43

 • 06

  hà nguyễn

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:09:20

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan