TIẾNG ANH 9 THI HỌC KÌ I ĐỀ 2

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

hvn lop82

hvn lop82

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:02:51

Jackie Trần

Jackie Trần

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:04:02

Nguyễn Khải Nhi

Nguyễn Khải Nhi

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:03:04

 • 04

  Nguyễn Thị Ngọc Ánh

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:02:17

 • 05

  Nguyễn Thị Ngọc Ánh

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:02:17

 • 06

  Nguyễn Thị Ngọc Ánh

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:02:17

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan