TIẾNG ANH 7 UNIT 4

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:34

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:34

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:34

 • 04

  Nguyễn Thị Ngọc Ánh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:34

 • 05

  Phương Thảo

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:41

 • 06

  Phương Thảo

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:41

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan