THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH ĐỀ 6

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phan Nguyễn Thanh Hà

Phan Nguyễn Thanh Hà

HẠNG

2

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:02:06

Nghia Dinos

Nghia Dinos

HẠNG

1

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:04:44

Phan Nguyễn Thanh Hà

Phan Nguyễn Thanh Hà

HẠNG

3

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:04:41

 • 04

  Nguyễn Ngọc Loan

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:04:14

 • 05

  Nguyễn Ngọc Loan

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:04:14

 • 06

  Nguyễn Ngọc Loan

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:04:14

BÌNH LUẬN

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan