THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH ĐỀ 6

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lucas

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Khánh Vương

Khánh Vương

HẠNG

2

Số điểm 50%

Thời gian làm 22

Dang Nguyen

Dang Nguyen

HẠNG

1

Số điểm 55%

Thời gian làm 38

Khánh Vương

Khánh Vương

HẠNG

3

Số điểm 50%

Thời gian làm 23

 • 04

  Khánh Vương

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 27 phút

 • 05

  Dang Nguyen

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 40 phút

 • 06

  Khánh Vương

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 23 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan