THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH ĐỀ 5

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lucas

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoa Hồng

Hoa Hồng

HẠNG

2

Số điểm 65%

Thời gian làm 40

pro tv

pro tv

HẠNG

1

Số điểm 65%

Thời gian làm 30

Hoa Hồng

Hoa Hồng

HẠNG

3

Số điểm 50%

Thời gian làm 40

 • 04

  Dang Nguyen

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 46 phút

 • 05

  Thuy Le

  Số điểm: 45%

  Thời gian làm: 32 phút

 • 06

  Hoa Hồng

  Số điểm: 45%

  Thời gian làm: 66 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan