THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH ĐỀ 5

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lucas

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Hoàng Khiết Tâm

Nguyễn Hoàng Khiết Tâm

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:03:41

Cường Ngiêm Chí

Cường Ngiêm Chí

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:03:22

no

no

HẠNG

3

Số điểm 65%

Thời gian làm 00:00:30

 • 04

  no

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:00:30

 • 05

  no

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:00:30

 • 06

  no

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:00:30

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan