THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH ĐỀ 4

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lucas

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú

Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú

HẠNG

2

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:01:20

Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú

Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú

HẠNG

1

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:01:20

Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú

Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú

HẠNG

3

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:01:20

 • 04

  Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:01:20

 • 05

  Nguyễn Thị Ngọc Ánh

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:01:33

 • 06

  Nguyễn Thị Ngọc Ánh

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:01:33

BÌNH LUẬN

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan