THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH ĐỀ 4

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lucas

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Anh Lan

Anh Lan

HẠNG

2

Số điểm 55%

Thời gian làm 28

Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi

HẠNG

1

Số điểm 60%

Thời gian làm 107

Hoa Hồng

Hoa Hồng

HẠNG

3

Số điểm 55%

Thời gian làm 31

 • 04

  Quang Vinh Lâm

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 33 phút

 • 05

  pro tv

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 36 phút

 • 06

  pro tv

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 39 phút

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan