THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH ĐỀ 3

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lucas

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nghia Dinos

Nghia Dinos

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:03:24

Mai Mai

Mai Mai

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:52

Nghia Dinos

Nghia Dinos

HẠNG

3

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:01:10

 • 04

  Tri Anh Le

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:02:07

 • 05

  Tri Anh Le

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:02:07

 • 06

  Tri Anh Le

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:02:07

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan