THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH ĐỀ 3

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Dương Ngọc Khánh Linh

Dương Ngọc Khánh Linh

HẠNG

2

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:02:21

Mai Mai

Mai Mai

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:52

Phương Hồ

Phương Hồ

HẠNG

3

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:02:37

 • 04

  Phương Hồ

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:01:09

 • 05

  Phương Hồ

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:01:41

 • 06

  Phương Hồ

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:02:52

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan