THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH ĐỀ 2

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lucas

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đoàn Phương Thư Kỳ

Đoàn Phương Thư Kỳ

HẠNG

2

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:03:35

Đoàn Phương Thư Kỳ

Đoàn Phương Thư Kỳ

HẠNG

1

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:03:35

Đoàn Phương Thư Kỳ

Đoàn Phương Thư Kỳ

HẠNG

3

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:03:35

 • 04

  Đoàn Phương Thư Kỳ

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:03:35

 • 05

  Nguyễn Song Toàn

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:04:18

 • 06

  Phạm Lê Bá Dương

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:04:52

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan