THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH ĐỀ 2

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lucas

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi

HẠNG

2

Số điểm 50%

Thời gian làm 52

Hoa Hồng

Hoa Hồng

HẠNG

1

Số điểm 55%

Thời gian làm 46

Hieu KHiem 6/3

Hieu KHiem 6/3

HẠNG

3

Số điểm 45%

Thời gian làm 157

 • 04

  Anh Lan

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 22 phút

 • 05

  Hoa Hồng

  Số điểm: 30%

  Thời gian làm: 48 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan