THI HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 11 ĐỀ 03

20 câu 30 phút

Trạng thái:

Cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao giúp học sinh khối 11 ôn tập cho kì thi HKI năm học 2018-2019 đạt kết quả cao.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bee

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Cày Rank Thuê

Cày Rank Thuê

HẠNG

2

Số điểm 90%

Lê Minh Tuấn

Lê Minh Tuấn

HẠNG

1

Số điểm 90%

Cày Rank Thuê

Cày Rank Thuê

HẠNG

3

Số điểm 90%

 • 04

  Cày Rank Thuê

  Số điểm: 90%

 • 05

  Cày Rank Thuê

  Số điểm: 90%

 • 06

  Bạchh Nhânn

  Số điểm: 90%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan