TEST MỆNH ĐỀ CHỈ MỤC ĐÍCH

10 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen Tran Pham Hung

Nguyen Tran Pham Hung

HẠNG

2

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:02:43

Nguyen Tran Pham Hung

Nguyen Tran Pham Hung

HẠNG

1

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:02:43

Nguyen Tran Pham Hung

Nguyen Tran Pham Hung

HẠNG

3

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:02:43

 • 04

  Nguyen Tran Pham Hung

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:02:43

 • 05

  Hoa Hồng

  Số điểm: 30%

  Thời gian làm: 00:00:30

 • 06

  Hoa Hồng

  Số điểm: 30%

  Thời gian làm: 00:00:30

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan