TEST MỆNH ĐỀ CHỈ MỤC ĐÍCH

10 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bee

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen Quoc Thiet

Nguyen Quoc Thiet

HẠNG

2

Số điểm 40%

Hihi

Hihi

HẠNG

1

Số điểm 70%

Nguyen Quoc Thiet

Nguyen Quoc Thiet

HẠNG

3

Số điểm 40%

 • 04

  Nguyen Quoc Thiet

  Số điểm: 40%

 • 05

  Nguyen Quoc Thiet

  Số điểm: 40%

 • 06

  Hoa Hồng

  Số điểm: 30%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan