SỰ HÒA HỢP GIỮA S VÀ V P4

32 câu 40 phút

Trạng thái:

CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG BÀI TEST NHÉ!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trịnh Minh

Trịnh Minh

HẠNG

2

Số điểm 78.13%

Thời gian làm 00:02:01

Trịnh Minh

Trịnh Minh

HẠNG

1

Số điểm 78.13%

Thời gian làm 00:02:01

Trịnh Minh

Trịnh Minh

HẠNG

3

Số điểm 78.13%

Thời gian làm 00:02:01

 • 04

  Trịnh Minh

  Số điểm: 78.13%

  Thời gian làm: 00:02:01

 • 05

  HANU

  Số điểm: 65.63%

  Thời gian làm: 00:00:25

 • 06

  HANU

  Số điểm: 65.63%

  Thời gian làm: 00:00:25

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan