SỰ HÒA HỢP GIỮA S VÀ V P3

32 câu 40 phút

Trạng thái:

CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG BÀI TEST NHÉ!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nha ky

Nha ky

HẠNG

2

Số điểm 71.88%

Thời gian làm 00:04:04

PHAN HUỲNH QUANG THỊNH - 12A4

PHAN HUỲNH QUANG THỊNH - 12A4

HẠNG

1

Số điểm 87.50%

Thời gian làm 00:02:38

Thanh Nhàn

Thanh Nhàn

HẠNG

3

Số điểm 65.63%

Thời gian làm 00:01:06

 • 04

  Thanh Nhàn

  Số điểm: 65.63%

  Thời gian làm: 00:01:06

 • 05

  Thanh Nhàn

  Số điểm: 65.63%

  Thời gian làm: 00:01:06

 • 06

  Thanh Nhàn

  Số điểm: 65.63%

  Thời gian làm: 00:01:06

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan