So sánh hơn nhất trong Tiếng Anh

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhi Tran

Nhi Tran

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:57

Nhi Tran

Nhi Tran

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:43

Lê Thị Ngọc Anh

Lê Thị Ngọc Anh

HẠNG

3

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:01:08

 • 04

  Phạm Thành Tài

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:01:22

 • 05

  Phạm Thành Tài

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:01:22

 • 06

  Phạm Thành Tài

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:01:22

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan