Phân biệt "make" - "do"

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bee

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hàng Gia Hân

Hàng Gia Hân

HẠNG

2

Số điểm 90%

Hàng Gia Hân

Hàng Gia Hân

HẠNG

1

Số điểm 90%

Hàng Gia Hân

Hàng Gia Hân

HẠNG

3

Số điểm 90%

 • 04

  Hàng Gia Hân

  Số điểm: 90%

 • 05

  Phạm Thành Tài

  Số điểm: 90%

 • 06

  Phạm Thành Tài

  Số điểm: 90%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan