Phân biệt

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Giúp các bạn học sinh THCS,THPT ôn tập kiến thức, phân biệt và sử dụng đúng "since" và "for" của thì Hiện tại Hoàn thành trong Tiếng Anh. 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Minh Anh

Minh Anh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:25

Minh Anh

Minh Anh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:25

Minh Anh

Minh Anh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:25

 • 04

  Minh Anh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:25

 • 05

  Ngô Trúc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:33

 • 06

  Ngô Trúc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:33

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan