LỜI NÓI TRỰC TIẾP-GIÁN TIẾP 6

15 câu 30 phút

Trạng thái:

Cung cấp kiến thức tổng hợp cơ bản và nâng cao về Câu Tường Thuật trong Tiếng Anh

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Trúc

Ngô Trúc

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:05:02

Lộc Đag

Lộc Đag

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:12

Ngô Trúc

Ngô Trúc

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:05:02

 • 04

  Ngô Trúc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:05:02

 • 05

  Ngô Trúc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:05:02

 • 06

  Lộc Đag

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:05:15

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan