LỜI NÓI TRỰC TIẾP-GIÁN TIẾP 5

10 câu 15 phút

Trạng thái:

Cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản và nâng cao về chuyên đề Câu tường thuật trong Tiếng Anh

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bee

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Trúc

Ngô Trúc

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:58

Ngô Trúc

Ngô Trúc

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:58

Ngô Trúc

Ngô Trúc

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:58

 • 04

  Ngô Trúc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:58

 • 05

  Mạc Đình Bảo Ngọc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:03:59

 • 06

  Mạc Đình Bảo Ngọc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:03:59

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan