LỜI NÓI TRỰC TIẾP-GIÁN TIẾP 4

18 câu 30 phút

Trạng thái:

Cung cấp kiến thức về chuyên đề Câu tường thuật trong Tiếng Anh

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Cườngbtqtct

Cườngbtqtct

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:20:26

Cườngbtqtct

Cườngbtqtct

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:20:26

Cườngbtqtct

Cườngbtqtct

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:20:26

 • 04

  Cườngbtqtct

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:20:26

 • 05

  Ngô Trúc

  Số điểm: 94.44%

  Thời gian làm: 00:02:23

 • 06

  Ngô Trúc

  Số điểm: 94.44%

  Thời gian làm: 00:02:23

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan