LỜI NÓI TRỰC TIẾP-GIÁN TIẾP 3

11 câu 30 phút

Trạng thái:

Cung cấp cho học sinh THCS-THPT kiến thức cơ bản về lời nói trực tiếp-gián tiếp trong Tiếng Anh

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bee

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bạchh Nhânn

Bạchh Nhânn

HẠNG

2

Số điểm 72.73%

Thời gian làm 00:07:38

Vũ Trần Thanh Hương

Vũ Trần Thanh Hương

HẠNG

1

Số điểm 72.73%

Thời gian làm 00:05:39

Bạchh Nhânn

Bạchh Nhânn

HẠNG

3

Số điểm 72.73%

Thời gian làm 00:07:38

 • 04

  Bạchh Nhânn

  Số điểm: 72.73%

  Thời gian làm: 00:07:38

 • 05

  Bạchh Nhânn

  Số điểm: 72.73%

  Thời gian làm: 00:07:38

 • 06

  Bee

  Số điểm: 72.73%

  Thời gian làm: 00:30:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan