KIỂM TRA DẠNG CỦA ĐỘNG TỪ TO V_VING LẦN 3

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bee

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đặng Thanh Minh Anh

Đặng Thanh Minh Anh

HẠNG

2

Số điểm 95%

Thùy Trúc Linh Lê

Thùy Trúc Linh Lê

HẠNG

1

Số điểm 100%

Phương Thảo

Phương Thảo

HẠNG

3

Số điểm 90%

 • 04

  Phương Thảo

  Số điểm: 90%

 • 05

  Phương Thảo

  Số điểm: 90%

 • 06

  Phương Thảo

  Số điểm: 90%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan