KIỂM TRA DẠNG CỦA ĐỘNG TỪ TO V_VING LẦN 3

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phương Thảo

Phương Thảo

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:02:48

Đặng Thanh Minh Anh

Đặng Thanh Minh Anh

HẠNG

1

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:08:44

Phương Thảo

Phương Thảo

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:02:48

 • 04

  Phương Thảo

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:02:48

 • 05

  Phương Thảo

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:02:48

 • 06

  Việt Hoàng

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:00:53

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan