KIỂM TRA DẠNG CỦA ĐỘNG TỪ TO V_VING LẦN 2

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

ZALO QUYÊN

ZALO QUYÊN

HẠNG

2

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:00:38

ZALO QUYÊN

ZALO QUYÊN

HẠNG

1

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:00:38

ZALO QUYÊN

ZALO QUYÊN

HẠNG

3

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:00:38

 • 04

  ZALO QUYÊN

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:00:38

 • 05

  Việt Hoàng

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:00:47

 • 06

  Việt Hoàng

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:00:47

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan