KIỂM TRA DẠNG CỦA ĐỘNG TỪ TO V_VING LẦN 1

20 câu 30 phút

Trạng thái:

Củng cố kiến thức về TO T_V_VING cho các bạn học sinh THCS_THPT_ÔN THI ĐH

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bee

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Việt Hoàng

Việt Hoàng

HẠNG

2

Số điểm 100%

Việt Hoàng

Việt Hoàng

HẠNG

1

Số điểm 100%

Việt Hoàng

Việt Hoàng

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Việt Hoàng

  Số điểm: 100%

 • 05

  Việt Hoàng

  Số điểm: 100%

 • 06

  Việt Hoàng

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan