KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ CÂU TƯỜNG THUẬT LẦN 2

10 câu 30 phút

Trạng thái:

Kiểm tra chất lượng học sinh, nắm vững kiến thức về chuyên đề CÂU TƯỜNG THUẬT

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thư Trần

Thư Trần

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:37

Thư Trần

Thư Trần

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:37

Thư Trần

Thư Trần

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:37

 • 04

  Thư Trần

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:37

 • 05

  Trần Thi

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:03:02

 • 06

  Trần Thi

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:03:02

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan