KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ CÂU TƯỜNG THUẬT LẦN 1

20 câu 30 phút

Trạng thái:

Kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh về chuyên đề CÂU TƯỜNG THUẬT

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bee

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngọc England

Ngọc England

HẠNG

2

Số điểm 95%

Ngọc England

Ngọc England

HẠNG

1

Số điểm 95%

Ngọc England

Ngọc England

HẠNG

3

Số điểm 95%

 • 04

  Ngọc England

  Số điểm: 95%

 • 05

  Trang Lưu

  Số điểm: 95%

 • 06

  Trang Lưu

  Số điểm: 95%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan