ENGLISH 6 UNIT 9 P1

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lucas

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Khánh Huyền Đỗ Thị

Khánh Huyền Đỗ Thị

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:48

Khánh Huyền Đỗ Thị

Khánh Huyền Đỗ Thị

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:48

Khánh Huyền Đỗ Thị

Khánh Huyền Đỗ Thị

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:48

 • 04

  Khánh Huyền Đỗ Thị

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:48

 • 05

  Nguyễn Thị Ngọc Ánh

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:01:13

 • 06

  TRÂN THI HANG NGA

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:03:25

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan