ĐỀ 1 THI ĐH TIẾNG ANH 2019

32 câu 20 phút

Trạng thái:

CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KÌ THI SẮP TỚI!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Le Kieu Oanh

Le Kieu Oanh

HẠNG

2

Số điểm 87.50%

Thời gian làm 00:04:01

Ngô Trúc

Ngô Trúc

HẠNG

1

Số điểm 93.75%

Thời gian làm 00:12:05

Mạc Ngọc

Mạc Ngọc

HẠNG

3

Số điểm 78.13%

Thời gian làm 00:02:55

 • 04

  Le Kieu Oanh

  Số điểm: 78.13%

  Thời gian làm: 00:07:31

 • 05

  Tô Ngọc Ánh

  Số điểm: 78.13%

  Thời gian làm: 00:11:50

 • 06

  Hiện Thân Của Bạchh

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:16:11

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan