ĐỀ 1 THI ĐH TIẾNG ANH 2019

32 câu 20 phút

Trạng thái:

CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KÌ THI SẮP TỚI!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bee

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Le Kieu Oanh

Le Kieu Oanh

HẠNG

2

Số điểm 87.50%

Ngô Trúc

Ngô Trúc

HẠNG

1

Số điểm 93.75%

Lê Minh Tuấn

Lê Minh Tuấn

HẠNG

3

Số điểm 87.50%

 • 04

  Hợp Phan Trần Bách

  Số điểm: 81.25%

 • 05

  Mạc Ngọc

  Số điểm: 78.13%

 • 06

  Le Kieu Oanh

  Số điểm: 78.13%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan