ĐỀ 1 LUYỆN THI ĐH TIẾNG ANH 2020

35 câu 60 phút

Trạng thái:

CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT TRƯỚC KÌ THI ĐH 2020!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bee

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đức Duy

Đức Duy

HẠNG

2

Số điểm 94.29%

Đức Duy

Đức Duy

HẠNG

1

Số điểm 100%

Đức Duy

Đức Duy

HẠNG

3

Số điểm 82.86%

 • 04

  Đức Duy

  Số điểm: 51.43%

 • 05

  Thiên Hà 12A6_13

  Số điểm: 48.57%

 • 06

  Minh Yến

  Số điểm: 42.86%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan