ĐỀ 01 THI ĐH TIẾNG ANH 2019

20 câu 30 phút

Trạng thái:

CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ QUA TRONG KỲ THI THPT QG SẮP TỚI!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

HANU

HANU

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:00:25

HANU

HANU

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:00:25

HANU

HANU

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:00:25

 • 04

  HANU

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:00:25

 • 05

  Rose

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:00:45

 • 06

  Rose

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:00:45

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan