Cụm động từ trong Tiếng Anh

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vương Quí Hào

Vương Quí Hào

HẠNG

2

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:02:17

Vương Quí Hào

Vương Quí Hào

HẠNG

1

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:02:17

Vương Quí Hào

Vương Quí Hào

HẠNG

3

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:02:17

 • 04

  Vương Quí Hào

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:02:17

 • 05

  Vương Quí Hào

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:00:54

 • 06

  Vương Quí Hào

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:00:54

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan