CHỨC NĂNG GIAO TIẾP P1

32 câu Không giới hạn

Trạng thái:

CHÚC CÁC EM HOÀN THÀNH BÀI TEST ĐẠT KẾT QUẢ CAO!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Nguyễn Thị Phương

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Nguyễn Thị Phương

  Số điểm: 96.88%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Nguyễn Thị Phương

  Số điểm: 96.88%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan