CÂU ƯỚC P1

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

ZALO QUYÊN

ZALO QUYÊN

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:14

ZALO QUYÊN

ZALO QUYÊN

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:14

ZALO QUYÊN

ZALO QUYÊN

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:14

 • 04

  ZALO QUYÊN

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:14

 • 05

  Ngô Trúc

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:04:38

 • 06

  Ngô Trúc

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:04:38

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan