CÂU ĐIỀU KIỆN TEST 2

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bạchh Nhânn

Bạchh Nhânn

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:27:32

Bạchh Nhânn

Bạchh Nhânn

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:27:32

Bạchh Nhânn

Bạchh Nhânn

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:27:32

 • 04

  Bạchh Nhânn

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:27:32

 • 05

  Cày Rank Thuê

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:08:56

 • 06

  Cày Rank Thuê

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:08:56

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan