Câu bị động P3

20 câu 30 phút

Trạng thái:

Cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao cho học sinh THCS, THPT ôn thi cấp 3 và ĐH

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Trúc

Ngô Trúc

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:04:10

Ngô Trúc

Ngô Trúc

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:04:10

Ngô Trúc

Ngô Trúc

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:04:10

 • 04

  Ngô Trúc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:04:10

 • 05

  Bạchh Nhânn

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:17:30

 • 06

  Bạchh Nhânn

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:17:30

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan