Câu bị động P2

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quang Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Việt Hoàng

Việt Hoàng

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:30

Việt Hoàng

Việt Hoàng

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:30

Việt Hoàng

Việt Hoàng

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:30

 • 04

  Việt Hoàng

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:30

 • 05

  Ngô Phong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:34

 • 06

  Ngô Phong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:34

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan