Ôn thi THPTQG môn Tiếng Anh_Chuyên đề 1_THÌ

Ôn thi THPTQG môn Tiếng Anh_Chuyên đề 1_THÌ

605 - 08/08/2018

Nhấn vào đây để download tài liệu Bạn cần phải đăng nhập để download tài liệu.

Ôn thi THPTQG môn Tiếng Anh tập trung chủ yếu vào các thì như hiện tại đơn,hiện tại tiếp diễn,hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, tương lai đơn và tương lai gần. Tài liệu cung cấp cho các bạn học sinh đầy đủ kiến thức cũng như bài tập vận dụng về các thì trong Tiếng Anh. 

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn