1. CÂU HỎI TIN HỌC THI CÔNG CHỨC P1


  Chúc các bạn ôn tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi Công chức.

  Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Mộc Miên Mộc Miên 10:25 02/04/2018 66.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.