CÂU HỎI TIN HỌC THI CÔNG CHỨC P1


Chúc các bạn ôn tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi Công chức.

Thời gian làm bài: Không giới hạn.

  1. Bảng vinh danh

    STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
    1 Mộc Miên Mộc Miên 00:00:00 10:25 02/04/2018 66.00%
  2. Lịch sử làm bài

    STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
    Chưa có kết quả.